Jolanta Borusiewicz

Rodzi się człowiek…

Рождается человек…

Rodzicom i dzieciom, szczególnie Marcusowi i Sofii,
aby miały siłę iść przez życie własnymi drogami.
Niekończące się dzięki Leszkowi Jarmule
za pomoc w realizacji tego VIDEA.
Jola


Родителям и детям, особенно Маркусю и Софии,
чтобы были силы идти по жизни своими дорогами.
Бесконечная благодарность Лешеку Ярмуле
за помощь в создании этого видео.
Йола


Rodzi się człowiek…

Rodzi się człowiek, cóż w tym dziwnego?
Niezapisana karta życia jego.
Czy będzie wielkim i czy szczęśliwym?
Nie znany los — dziecka los.
Dajcie mu wolność, siłę by wzrastał,
By szukał siebie, żeby nie ustał.
W drodze przez życie wybrał najlepiej
By akceptował upadki i los.
Rodzi się dziecko bez skazy i grzechu,
Jak mały anioł co z nieba spadł.
Czeka na pomoc, miłość, opiekę,
Ludzka kruszynka zaczyna swój start.
Jak ptak niech się wzbija,
Próbuje swych skrzydeł,
Co będą go niosły do celu, do bram.
Wskazujacie mu drogi, lecz on niech wybiera,
I kuje swe życie jak kowal sam.
Rodzi się dziecko niewinne bez skazy,
Jak łuk co wypuszcza strzałę w dal.
Musisz mu pomóc przy starcie życia,
Lecz uczyć się życia — musi on sam!

Человек рождается…

Человек рождается, что в этом необычайного?
Неисписанный лист бумаги — его жизнь.
Станет он великим или счастливым?
Неизвестна судьба — судьба ребёнка.
Дайте ему свободу, силу расти, 
искать самого себя, не останавливаться,
выбирать лучшее в течение жизни, чтобы
не смущаться падений и неудач.
Ребёнок рождается без грязи и грехов, 
как ангелочек, свалившийся с небес.
Он ожидает помощи, любви, заботы,
маленький человечек начинает свой путь.
Как птица он должен взлететь,
попробовать свои крылья,
что принесут его к цели, к вратам.
Вы укажете путь, но выбирать должен он сам
и ковать свою жизнь как кузнец.
Ребёнок рождается, невинный, непорочный,
как натянутый лук выпускает стрелу вдаль.
Вы должны помочь ему в начале жизни,
Но учиться жить должен он — сам.

Стихотворение, написанное на шведском
языке, перевёл Андрей Патаракин
(Andy Tucker)


Рождается человек…

Человек родился, что же тут странного?
Нет пока записей в его книге жизни.
Будет ли возвышен, обретет ли счастье?
Никто не знает судьбы ребенка.
Дайте ему свободу, чтоб возмужал,
Чтобы искал себя, чтоб не устал.
Чтобы в жизни он выбирал лучшее,
Встречая падение или взлёт.
Непорочным и безгрешным рождается человек,
Как маленький ангел, спустившийся с небес.
В надежде на помощь, любовь, заботу
Крохотка человеческая начинает свой старт.
Птицей пусть ввысь взмывает,
Пробуя свои крылья,
Чтобы несли его к цели, к выходу за предел.
Покажите ему дороги, пусть выбирает
И сам куёт свою жизнь, как кузнец.
Невинным и беспорочным рождается дитя, 
Как лук, выпускающий вдаль стрелу.
Должны мы помочь ему в начале пути,
Но жить научиться он должен — сам!

Авторский вариант на польском языке
перевела Мария Ольшанская


Несколько новых стихотворений

Małe paluszki

Mojej córсe


Małe paluszki
wciśnięte w moją rękę
i te pytania

wiesz «mamuń»?

długie spacery
a ona ciągle

wiesz «mamuń»?

dzisiaj już nikt nie pyta
nie bierze za ręce
nie słyszę «mamuń»

marzną mi 
spracowane ręce 
pamięć wiedzie
do tamtych dni

to tylko 
pamięć

(28 listopad 2011)

Крошечные пальчики

Моей дочери


Крошечные пальчики
Сжаты в моей руке
и вопрос

а ты знаешь, мамунь?

долгие прогулки
а она беспрестанно

ты знаешь, мамунь?

сегодня никто
не берет меня за руку
не слышу «мамунь»

мерзнут
натруженные
руки 
и лишь память
уводит
в те дни

только 
память

(28 ноября 2011)

Urodziny

Mojej córсe


To już tyle lat?

w panice szybko liczę
ile mi zostało
dni
tygodni   
wschodów słońca
mglistych poranków jesieni
może wyjazd
gdzieś w świat

zastanawiam się 
ile jeszcze gwiazd zaświeci 
a ile umrze
i czy ja.....

przymykam oczy 
widzę jak na dłoni 
maleńką buzię  
rączki dwie
to wszystko tak 
jak by było 
wczoraj  
a przecież 
już minęło czterdzieści lat

(26 listopad 2011)

День рождения

Моей дочери


Сколько же лет?

в панике быстро считаю
и сколько осталось мне
дней
недель 
восходов солнца
туманных рассветов осени
может уеду 
куда-то
задумываюсь
сколько звезд еще вспыхнет
сколько умрет
или я.....

прикрываю глаза 
вижу снова
крошечный ротик 
две ручки 
всё это было
словно 
вчера
а ведь 
прошло сорок лет

(26 ноября 2011)


Kołysanka dla Marcusa
(Колыбельная для Маркуся)

Колыбельная изначально написана на шведском языке (родном языке Маркуся). Её тема в вольном переводе:

Спи, мой маленький Маркусь, 
Пусть приснится тебе котик. 
Спи, мой маленький Маркусь,
Потому что уже ночь.
С тобой твоя мама,
Папа тоже здесь.
Спи, мой маленький Маркусь —
Все мы тебя любим!

Маленький Маркусь долго боялся засыпать один. У него был любимый котёнок, который погиб под колёсами автомобиля. Он очень сильно переживал, и конечно, у него появился следующий котёнок. Имея в виду те события, я написала стихи. Музыка, естественно, тоже моя.

Интересно, понравится ли вам эта колыбельная?


* * *

Temat tej kołysanki w wolnym tłumaczeniu jest następujący:

Śpij mały Marcusie 
Niech kotek ci się przyśni 
Śpij mały Marcusie bo już poźna noc 
Mama jest przy tobie 
Tatuś też jest 
Śpij mały Marcusie 
My wszyscy kochamy cię!

Mały Marcus długo bał się zasypiać sam. Miał też ulubionego kotka, który w tym samym czasie zginął pod kołami auta… Bardzo to mocno przeżywał, oczywiście dostał nastepnego i mając na uwadze te zdarzenia, napisałam właśnie ten tekst, muzykę oczywiście też!

Ciekawa jestem czy Ci się będzie podobała ta kołysanka.


Wesołe miasteczko

W moim wesołym miasteczku
od lat już nie jest wesoło
wiele w nim było atrakcji
krzywe lustra
diabelskie koło
kukły 
pajace 
klowny
loteria też tam była 
pustych losów cała góra
szczęścia mało użyłam
grać tam można dniem i nocą
więc próbuję raz po raz
ale ciągle źle trafiam   
pudłuję  
nie mam szans
chcę opuścić ten cyrk dziki 
i jak balon się wznieść
lub jak zając przycupnąć 
pod miedzą   
w świetle spadających gwiazd

(13 sierpnia 2011)

Весёлый городок

В моем весёлом городке
давно уже не весело
А были там развлечения
кривое зеркало
чёртово колесо
куклы
паяцы 
клоуны
лотерея тоже была
целые горы удачи
только счастья выпало мало
днём и ночью идет игра
пробую снова и снова
не попадаю 
промахиваюсь
у меня никаких шансов
хочу покинуть безумный цирк
и унестись как шарик
или как заяц затаиться 
у межи
под светом падающих звезд

(13 августа 2011)

Pralnia

Na ostatnim piętrze życia
na poddaszu pralnie mam
tam przepiorę parę grzechów
zanim w inny ruszę świat
nie wiem co mi będzie trzeba
co zostawić a co brać
i czy nago jak anioły można
wejść do niebios bram 
posortuję to co dobre
moje życie moje dni
pewnie chwilę mi to zajmie
zanim plam pozbawię się
do suszenia sznur już wisi
tam rozwieszę ziemski los
może komuś coś się przyda
może zauważy ktoś 

(5 sierpnia 2011)

Прачечная

На верхнем этаже жизни
на чердаке моя прачечная
простирну там пару грехов
прежде чем тронуться 
в мир иной
не знаю что мне понадобится
что оставить а что взять
или можно нагой как ангелы
войти в небесные врата 
переберу все хорошее
мою жизнь мои дни
наверно понадобится время
прежде чем пятен лишусь
шнур для просушки протянут
там развешу земную судьбу
может кому-то сгодится
может заметит кто

(5 августа 2011)

Muszę

Muszę otulić się ciszą
zamknąć myśli
w siebie wejść
zgasić słońce 
księżyc
gwiazdy
na nowo 
odnaleźć się
by zachować 
to co dobre
to co w spadku 
mogę dać
kilka wierszy
miłe słowa
i muzykę
co we mnie 
trwa

(5 sierpnia 2011)

Мне нужно

Мне нужно спрятаться в тишину
замкнуть мысли
уйти в себя
погасить солнце
звезды
луну
чтобы снова найти
и сберечь
то доброе
что останется
после меня
несколько строк
хороших стихов
и музыку
что во мне
живёт

(5 августа 2011)Jolanta Borusiewicz ma swoją stronę autorską w naszym magazynie. Podane linki, prowadzą do wszystkich jej publikacji.


У Йоланты Борусевич есть авторская страница в нашем журнале. Там вы найдете ссылки на все её публикации.

Мария Ольшанская