Jolanta Borusiewicz

Samotniczka

(Йоланта Борусевич: «Отшельница»)


Samotność – moja siła twórcza

Witam bardzo serdecznie!

Zawsze z wielką radością przekazuję moją twórczość odbiorcom, zarówno tym co oglądają videa, fotografie czy też czytelnikom wierszy. Moja twórczość powstaje w samotności. Ale nie tej skazanej — tylko tej z wyboru!

Jestem SAMOTNICZKĄ! Wiem, że większość ludzi samotności nie lubi, nie chce, że kojarzy im się ze smutkiem, odrzuceniem itd. Rozumiem i respektuję ich odczucia jak najbardziej!

Dla mnie samotność w lesie czy nad jeziorem to wejście do KAPLICY CUDÓW NATURY, która swoją ciszą stwarza niepowtarzalne chwile głębokiej refleksji — pomaga mi tworzyć! Tu obcuję z czymś co jest piękne, surowe, czasami groźne, czasami bezbronne. Jest dziełem nie zależnym od nas — stworzonym dla nas wszystkich! Tu w zachwycie wchłaniam każdy moment, każdą chwilę — a okiem mojego obiektywu wychwytuję to co mnie fascynuje. Raz po raz idę i znajduję to co na mnie czeka, co mnie urzeka, obojętnie czy to wiosna, czy zima, czy zmrok, czy pada deszcz, lub śnieg…

Wędruję sama moimi wytartymi ścieżkami, dróżkami — zatrzymuję się przy miejscach, które są mi bliskie, drogie. Tam czerpię spokój, radość, siłę! Ktoś mógł by zapytać — dlaczego sama? W samotności i ciszy jestem więcej skupiona, nikt i nic mnie nie rozprasza, więcej słyszę, zauważam — jestem wolna!

W tym roku w grudniu, nie było słońca — raczej same pochmurne dni. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób nie lubi tej szarości bo dla nich jest smutna — a ja przez moją pasję wyszukiwania tego co mnie zaskakuje, wzrusza, ciągle widzę to NIE POWTARZALNE PIĘKNO, zwłaszcza w takim «molowym nastroju». Zapraszam do obejrzenia moich fotografii, zrobionych właśnie w takie popołudnie, zanim zmrok pokrył Melaren. Mam nadzieję, że oglądający zgodzi się ze mna, że do odczucia piękna natury i chwili co trwa, wcale nie potrzebne są dni w kolorze słońca! Szaro-błękitna melancholia jeziora jest czasami ciekawsza, głębsza — jest poprostu bajecznie piękna!

Wszystkim czytelnikom sajtu Marie Olszanskaja, oraz jej samej — wiele serdeczności i najlepszych życzeń na Swięta i Nowy Rok 2013!

Jola


Одиночество — моя творческая сила

От всего сердца приветствую вас!

Я всегда с большой радостью отдаю все, что делаю, моим слушателям, а также тем, кто смотрит видео или фотографии, кто читает стихи. Моя работа создается в одиночестве. Но не в том, к которому приговаривают, а в том, которое выбирают.

Я одиночка. Знаю, что многие люди не любят одиночества, не хотят, чтобы их связывали с печалью, отчуждением, и т.д. Я очень хорошо понимаю и уважаю их чувства.

Для меня одиночество в лесу или на берегу озера — это вход в храм чудес природы, которая своим безмолвием создает уникальные мгновения глубокой рефлексии, помогает мне творить. Здесь я приобщаюсь к прекрасному, иногда суровому, иногда грозному, иногда беззащитному. К тому, что не зависит от нас — созданному для всех нас. Здесь в восторге впитываешь в себя каждое мгновение, каждый миг — и глаз моего объектива ловит то, что очаровывает меня. Снова и снова иду и нахожу то, что ждет, что пленяет меня, будь то весна или зима, сумерки, дождь, или снег…

Я брожу одна моими исхоженными стежками-дорожками, по пути останавливаюсь в местах, которые особенно близки мне и дороги. Там черпаю покой, радость, силу. Кто-то может спросить — почему одна? В одиночестве и тишине я более сосредоточена, никто и ничто не отвлекает меня, я больше слышу, замечаю — я свободна!

В этом году, в декабре, не было солнца — пожалуй, были самые пасмурные дни. Я понимаю, что многие люди не любят серости, потому что для них в ней печаль — а я из-за моей страсти к поиску того, что мне нравится, поражает меня, постоянно вижу неповторимую красоту, особенно в таком «минорном настроении». Приглашаю вас посмотреть мои фотографии, сделанные во второй половине дня, прежде чем сумерки скроют Меларен. Надеюсь, что зрители согласятся со мной, — для того чтобы чувствовать красоту природы и отдельного мгновения, совсем не нужны дни в цвете солнца. Серо-голубая меланхолия озера иногда интереснее, глубже — это просто сказочно красиво.

Всем читателям сайта Марии Ольшанской и ей самой — мои искренние и самые лучшие пожелания на Рождество и Новый Год 2013!

Йола


Bez tytułu — Без названия

Jak mogę przytulić się do twego zapachu
Kiedy pozwoliłeś by wiatr go porwał 
Kiedy sen jest prawdziwszy niż my sami
Kiedy dzień stał się nocą bez ciebie 
Kiedy noc ciężką czernią okrywa me ciało
I pustka odbija się od zimnych ścian
Kiedy nie umiemy znaleźć drogi do siebie 
Jak mam cię kochać 
No
Jak 

Как мне прижаться к твоему запаху,
Если ты позволяешь, чтобы рвал его ветер,
Если сон наш реальнее, чем мы сами,
Если день переходит в ночь без тебя,
Если ночь укрывает тело тяжелой тьмой,
И пустота отражается от холодных стен.
Если мы не можем найти дорогу к себе,
Как мне любить 
Тебя,
Как?

* * *

Chciałam cię pożegnać
nie mogłam
zabrakło mi słów
Хотела попрощаться
не смогла
не хватило слов

Jesienny walc — Осенний вальс

Zaprosił 
do walca
złoty klon
osikę rumianą
czy zanim zima nas 
unicestwi
chcesz być moją 
damą
Пригласил 
На вальс
Златокудрый клен
осину румяную —
прежде чем зима 
обесцветит нас,
хочешь быть моей 
дамою?

Pojęcie miłości — Поэзия любви

Miłość
To nie piękne słowa
nasycone pożądaniem

Miłość to 
bezwarunkowe oddanie
na dobre i złe
to czyny
nie puste słowa
to radość 
dzielenia się
zwykłą 
wspólną 
codziennością
Любовь
это не красивые слова
исполненные желания

Любовь
это преданность без условий
в горе и радости
это дела
а не пустые слова
это радость
творения
привычного
общего
повседневного


ZAPRASZAM DO KAWIARENKI


Moje ostatnie Video ZAPRASZAM DO KAWIARENKI jest bardzo osobiste. Tekst piosenki opisuje maleńką, symboliczną kawiarenkę, która istnieje tylko w moich myślach,marzeniach. To krakowska kawiarenka do której często powracam we wspomnieniach… Jola


Мое последнее видео «Добро пожаловать в кофейню» — оно очень личное. В песне говорится о маленькой, воображаемой кофейне, которая существует только в моих мыслях, мечтах. Это Краковская кофейня, к которой я часто возвращаюсь в воспоминаниях… Йола* * *

Zapraszam do kawiarenki SAMOTNOŚĆ NAD JEZIOREM,
Adresu nie potrzebujesz znajdziesz przy leśnej drodze,
Najlepiej wdepnąć wieczorem gdy ciemność  przesłoni okna,
Jest jeden stoliczek, dwa krzesła zegar, kominek mały.
Można tam siedzieć dowoli, czasami słychać słowika.
Czasami spadają gwiazdy wtedy dobrze pomarzyć.
Czasami polny świerszcz zagra piosnkę smutną, żałosną
Czasami zawyje zimny wiatr od jeziora.

Wszystko w tej kawiarence jest zaczarowane, 
Tyle śmiechu, radości, miłości lecz gdy nad ranem 
Dzień się budzi ze snu i wszystko pryska jak mydlana bańka,   
Jak mgła co unosi się gdzieś rozpływa, znika.

Bo tej kawiarenki naprawdę tu nie ma,
To tylko głupie złudzenia gdy sama zasypiam,
To tylko moje pragnienia nie do spełnienia.
Więc proszę nie przychodź nie przychodź tutaj
Nie, nie, nie
Bo tej kawiarenki tu nie ma…
Jest tylko jezioro,las i ja — a kawiarenki nie ma. 
Nie!

* * *

Приглашаю тебя в кофейню «Одиночество над озером».
Адрес не нужен — найдешь у лесной тропинки.
Лучше прийти вечером, когда окна завесит тьма.
Единственный столик, два кресла, стенные часы и камин.
Там можно долго сидеть — слушать, как поет соловей.
Бывает, что падают звезды, и можно задумать желание.
Бывает, сверчок тянет песню грустно и жалобно
Или воет над озером зимний ветер.

Крошечная кофейня наполнена колдовством —
Столько радости, смеха, любви. Но когда с рассветом
Пробуждается день, всё лопается, как мыльный пузырь,
Словно туман — уносится, тает и исчезает.

На самом деле никакой здесь кофейни нет,
Это только иллюзия, когда засыпаю одна,
Желание моё не для исполнения:
Прошу, не приходи, не приходи сюда.
Нет, нет, нет.
Ведь нет здесь никакой кофейни…
Есть только озеро, лес и я — а кофейни здесь нет.
Нет!У Йоланты Борусевич есть авторская страница в нашем журнале. Там вы найдете ссылки на все её публикации. На русский язык переводила Мария Ольшанская.

Jolanta Borusiewicz ma swoją stronę autorską w naszym magazynie. Podane linki, prowadzą do wszystkich jej publikacji.

Мария Ольшанская